Tractament de Dades Personals

D'acord amb el que es preveu en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de la seva reserva siguin incorporats a un fitxer titularitat de ESTIVAL GESTIÓ, S.L. , d'ara endavant l'empresa, amb B-43539550 i domicili social en Camí del Racó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) , per a la gestió del sistema de reserva, la tramitació de la seva sol·licitud, el control i la gestió de la relació amb els usuaris de la web que tramiten reserves, així com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats en la citada web que permetin dissenyar millores en els serveis prestats. Tots els camps dels formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds. Les dades personals que facilita, només seran comunicats a tercers en compliment d'obligacions legals o amb el seu previ consentiment. L'usuari consent expressament que les dades bancàries proporcionades siguin utilitzats per a atendre les possibles penalitzacions davant cancel·lacions o no presentació fixats en les condicions de la tarifa. La tramitació de les seves reserves implica necessàriament el tractament abans assenyalat, per la qual cosa no es podrà dur a terme el procés en cas d'oposició a aquest. Vostè pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició segons més a baix s'indica.

Veracitat de les dades

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l'empresa el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Així mateix, l'usuari ha de trobar-se degudament habilitat per a facilitar dades de terceres persones. Només si compta amb el consentiment dels futurs hostes de l'hotel, l'usuari podrà consignar els seus noms i cognoms en l'apartat Distribució d'habitacions. Tal informació, que permetrà a l'Hotel triat procurar-li un millor servei als seus hostes, és opcional, per la qual cosa, la seva consignació per l'usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l'assumpció del deure d'informar aquells del contingut de la nostra Política de Privacitat amb caràcter previ a l'oferiment de la informació personal.

Tractament de dades en la navegació

De conformitat amb l'obligació prevista en l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic, se l'informa que l'empresa utilitza cookies. Una cookie és un fragment d'informació de text que les webs transfereixen al disc dur dels equips que es connecten a elles. Utilitzem cookies de sessió per a identificar a l'usuari i mantenir el seu estat d'identificació. Les cookies de sessió s'esborren automàticament del disc dur quan finalitza la sessió. També utilitzem cookies per a recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin analitzar la forma en què els usuaris utilitzen la nostra web, amb la finalitat de millorar-la. Només s'obté i es conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

A nosaltres ens permetrà obtenir la següent informació:

Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atès l'Informe 327/2003 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se'ls informa els usuaris que les dades abans relacionades seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal de l'empresa per a les finalitats abans detallades, podent l'usuari exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons més a baix s'indica.

Emprem igualment l'eina de remàrqueting de Google Adwords. Aquesta eina permet publicar en la Xarxa de contingut de Google Adwords (més detalls sobre la xarxa de contingut de Google aquí: https://support.google.com/adwords/answer/2404190), anuncis basats en visites anteriors d'usuaris a la nostra Web. Per a això, algunes de les pàgines de la nostra web inclouen un codi anomenat “etiqueta de remàrqueting”. Aquestes etiquetes permeten llegir i configurar les cookies del seu navegador amb la finalitat de determinar el tipus d'anunci concret que se li mostrarà a l'usuari, en funció d'elements relacionats amb la seva visita a la nostra web, com per exemple, el circuit de navegació triat, les pàgines concretes visitades o les accions que en les mateixes s'hagin realitzat. Les llistes de remàrqueting així creades es guarden en una base de dades dels servidors de Google, on s'emmagatzemen tots els ANEU de cookie associats a cada llista o categoria d'interessos. La informació obtinguda només permet identificar a un navegador concret, no podent Google identificar a l'usuari concret únicament amb aquesta informació (més informació sobre l'eina de remàrqueting en el següent enllaç: https://www.google.es/adwords)

Respecte a l'empresa , aquesta informació només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat en la web, per exemple per haver finalitzat aquest un procés de reserva. En aquest cas les dades així obtingudes seran comunicats a l'empresa per a fins de prospecció comercial i de segmentació dels usuaris de la web per a dissenyar campanyes comercials d'acord amb els interès mostrats durant la navegació, incorporant-se les dades a un fitxer de la citada entitat per a les finalitats assenyalades. Per a oposar-se al tractament i la comunicació abans assenyalats, l'usuari té la possibilitat de desabilitar les cookies, segons a continuació s'assenyala:

L'usuari té l'opció de no rebre cookies o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del seu navegador a aquest efecte. No obstant això, en cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats de la web. Respecte a les cookies de remàrqueting, l'usuari pot inhabilitar l'ús de cookies de Google, visitant la pàgina d'inhabilitació de publicitat de Google. També pot desactivar les cookies DoubleClick, visitant la pàgina d'inhabilitació de DoubleClick (en anglès). Per a inhabilitar l'ús de cookies de tercers, els usuaris poden igualment visitar la pàgina d'inhabilitació de la Iniciativa publicitària de la xarxa NAI, Network Advertising Initiative (en anglès). En qualsevol moment l'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons més a baix s'indica.

Fitxer amb finalitats publicitaris

Si l'usuari vol rebre informació sobre promocions del la empresa pot autoritzar la cessió de les seves dades a tals efectes simplement acceptant aquestes Condicions de Reserva. Si, per contra, no desitja rebre informació sobre aquest tema haurà d'accionar expressament la casella d'exclusió. Només quan existeixi consentiment per a això, les dades personals necessàries per a la comunicació seran cedits a Paraty Hotels S.L i serviran per a mantenir-li informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l'empresa i Paraty S.L. Des d'aquest moment se l'informa que, si així ha manifestat que és aquesta la seva voluntat, les seves dades personals s'incorporaran a un fitxer amb dades de caràcter personal del qual és responsable l'empresa, podent l'usuari accedir, cancel·lar, rectificar les seves dades o oposar-se al seu tractament mitjançant escrit dirigit a l'empresa segons més a baix s'indica.

Drets

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercitar-se mitjançant escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI dirigit al responsable del fitxer que correspongui en l'adreça que més a baix s'indica:

- Paraty Hotels S.L. | Paraty Hotels S.L. | Avinguda Manuel Fraga Iribarne, 15 Portal 4, 1a Planta - 29620 Torremolinos (Màlaga)

- ESTIVAL GESTIÓ, S.L. | CIF B-43539550 | Camí del Racó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona)

Responsabilitat de l'hotel

L'accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre usuari i l'empresa. El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar l'esmentada informació, per la qual cosa si vostè efectua la reserva en línia, està contractant directament amb l'hotel i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan acudeixi a l'hotel.

La reserva de nits d'hotel en aquest lloc web implica l'adhesió i acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades.

Mitjançant l'acceptació de les següents clàusules, vostè declara i accepta:

Preus

Els preus que s'indiquen són Preus Venda al Público I.V. A. inclòs.

El preu inclou: Preu per nit en funció de la mena d'habitació i règim seleccionats, a excepció dels hotels en els quals s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis.

El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d'extres com ara trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc...

Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out): Com a norma general i tret que expressament es pacti una altra cosa amb l'establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida.

Passaports i visats

Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons la legislació vigent. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que el mateix pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. Cas de ser rebutjada per alguna autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per mancar dels requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador d'aquesta, l'hotel declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, sent per compte del consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per al supòsit de no-xou.